Fujitsu 電腦秋季開倉日優惠(即日至2016年10月16日)

又有電腦開倉,今次係出名耐用,高效能既 Fujitsu,多款手提電腦、平板、電腦配件都有優惠,港島朋友唔駛去灣仔電腦城,改去北角買平機啦!

日期:2016年10月13日至16日 (星期四至日)
時間:11:00am – 8:00pm
地點:香港北角英皇道480號昌明洋樓480B地鋪
查詢:3702 0522

產品:手提電腦、平板、電腦配件

2016oct13_fujitsu_sale_laptop