PRO CAM-FIS觀塘開倉特賣,低至3折!(1月27至2月11日)

寒流又到,又係時候搵保暖衣物喇!

時間剛剛好! 由1月27至2月11日期間,PRO CAM-FIS於觀塘駱駝漆大廈舉行開倉特賣,多款保暖貨品以低至3折發售,包括羽絨、抓毛、Windstopper及Gore-Tex外套等等…應有盡有,快D嚟參觀選購啦!

地點: 觀塘駱駝漆大廈3座地下A5-A6舖
日期:2018年1月26-2月11日
時間: 11:30am – 8pm

查詢: 2407 9222